Jakże trudno ogarnąć w całości kosmos tej muzyki! Jest tu cała Polska: jej narodowy dramat, jej codzienne życie, uczucia, kult piękna w człowieku i człowieczeństwo, szlachetny i dumny charakter kraju, jego dumania i pieśni.
Asafiew Borys
Chopin, wspaniały jest nie tyle muzykiem, ile duszą, co staje się wyczuwalna, a przeniknęłaby do słuchaczów dzięki każdemu rodzajowi muzyki, nawet prostym akordom.
Balzac Honoriusz
Chopin to więź łącząca z ojczyzną rozproszonych po całym świecie Polaków, których losy potoczyły się podobnie jak jego.
Bloch Augustyn
Chopin to symbol. Symbol powodzenia i cierpienia, symbol radości i smutku, to wreszcie symbol żalu za utraconą ojczyzną, której nie miał już więcej oglądać, i niezłomnej nadziei na jej zmartwychwstanie.
Bloch Augustyn
Chopin to wspólny język dla wielu milionów ludzi różnych narodowości, którym ta muzyka potrzebna jest jak chleb i sól.
Bloch Augustyn
W istocie on sam wszystko wynalazł; samego siebie, swoje źródła i – częściowo – fortepian. Instrument, który dał się usłyszeć po raz pierwszy z taką mnogością niuansów i brzmień i który poprzez niego się objawiał.
Bourniquel Camille
Miłość do jego cudownej muzyki nie podlega działaniu czasu. Dopóki będzie żyć sztuka muzyczna, muzyka Chopina zawsze będzie w niej zajmować jedno z pierwszych miejsc.
Goldenweiser Aleksander
To, co u innych było wykwintną ozdobą, u niego sprawiało wrażenie wielobarwnych kwiatów; to, co u innych było techniczną biegłością, u niego przypominało lot jaskółki.
Hiller Ferdynand
Chopin jest nam drogi właśnie dlatego, że swą muzyką wkracza w otaczającą nas atmosferę artystyczną jak ktoś współczesny, jak bliski, zrozumiały i ukochany przyjaciel.
Kabalewski Dymitr
Charakter jego trudny był do określenia. Składały się nań tysiące subtelnych odcieni, które krzyżowały się i przesłaniały nawzajem w sposób niemożliwy do uchwycenia na pierwszy rzut oka.
Liszt Franciszek
Świat wyobrażony w dziełach Chopina posiada uroki i bogactwa nieprzebrane, a zarazem niezwykle szczególne. Mimo całej swej fantastyczności jest to jednak świat głęboko ludzki, jak głęboko ludzkim jest żarliwe pragnienie ideału.
Lutosławski Witold
Chopin patrzył na swoje życie jako na narzędzie poznania wszelkiego życia na świecie i prowadził właśnie ten rozrzutnie osobisty i niewyrachowanie samotny rodzaj egzystencji.
Pasternak Borys
Jeślibym chciał komuś pokazać, czym jest Polska, zagrałbym mu Chopinowskie mazurki.
Pokrowski Borys
Symbolem Polski jest dla mnie od dzieciństwa Chopin – i właśnie przez pryzmat Chopina, a nie np. »Solidarności«, odbieram ją i dziś. […] Chopin jest jakby »nad Polską«, choć zarazem jest sercem – nie cząstką, lecz właśnie sercem – Polski.
Pokrowski Borys
…jest absolutnie niepojęte, jakim sposobem u Chopina w jednej osobie zjednoczyły się dwa genialne uzdolnienia: dar największego melodysty oraz najgenialniejszego oraz najoryginalniejszego mistrza harmonii.
Rimski-Korsakow Mikołaj
Chopin był geniuszem fortepianu i dlatego droga jest nam każda jego nuta.
Rubinstein Antoni
Gdyby Mozart żył, pisałby koncerty Chopina.
Schumann Robert
Obraz to był niezapomniany widzieć go siedzącego przy fortepianie niczym jakiś wizjoner zagubiony w swym marzeniu.
Schumann Robert
Nie ma człowieka, kochającego muzykę, lecz zarazem obojętnego w stosunku do Chopina. [...] W jego muzyce jest szczera prawda uczuć, marzenia o przyszłości, krystaliczna jasność gorącej, wzburzonej myśli.
Szostakowicz Dymitr
Dusza muzyki Chopina – melodia – nigdy nie bywa sztuczna, wydumana, schematyczna. Jest zrodzona z życia, podszepnięta przez czyste uczucie i właśnie dlatego pełna mocy i siły. 
Szostakowicz Dymitr
Wielkość Chopina polega na tym, że jakkolwiek byłby prosty, nigdy nie popada w pospolitość, a najbardziej skomplikowane jego utwory nie bywają nadmiernie wyszukane.
Tołstoj Lew
Polaków można kochać już za to jedno, że mieli Chopina!
Tołstoj Lew
Ci dwaj – Chopin i Lutosławski – wystarczą, by czterdziestomilionowy naród mógł czuć się dumny ze swej muzyki.
Weinberg Mieczysław